Garanti üldtingimused:

 • Garantii hakkab kehtima kauba üleandmise/kättetoimetamise kuupäevast ja kehtib 1 aasta (kaupadele mis on mõeldud koduseks kasutamiseks).
 • Garantiiaja jooksul garantii kehtib ainult tehnilistele riketele. 
 • Kui kodumasin on remondis, liidetakse remondis olnud päevad garantiiajale juurde.

Müügigarantii andja õigused ja kohustused:

 • Müüja on kohustatud reageerima väljakutsele 14 päeva jooksul, tagama kvaliteetse töö ja varuosad.
 • Ekspertiisile ja remondile kuluv aeg sõltub seadme liigist ja leitud puudusest. Tavaliselt ei ületa see 14 kalendripäeva. Tegelik remondiaeg lepitakse kokku seadme remonti vastu võtmisel.
 • Garantiivisiit masina asukohta toimub ainult Tallinna piires. Väljaspool Tallinnat asuvad masinad tuleb ostjal garantiiremondi teostamiseks toimetada töökotta asukohaga Vana-Narva mnt. 5C, Tallinn.
 • Tootele, mis on mõeldud koduseks kasutamiseks, kuid mis vormistatakse asutusele ja/või mida kasutatakse asutuses, antakse 3 kuuline garantii.
 • Müügigarantii ei laiene masina viimistlusdetailidele, lampidele ja muudele osadele, mis omavad piiratud kasutusaega.
 • Garantii ei korva kodumasina poolt teistele esemetele või seadmetele tekitatud kahjusid.
 • Garantii ei kehti garantiikirja kaotamise korral.
 • Grantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud elektri võrgupinge muutustest, äikesest, tulekahjust, uputustest jm vääramatu jõu põhjustustest.
 • Müüdud kaupa tagasi ei osteta. Garantii korras võidakse vahetada masin välja või tagastada raha ostjale, kui selgub, et tehnilise rikke või varuosade puudumise tõttu ei ole masinat võimalik töökorda seada. 
 • Kui kodumasinale ei tulda järgi hiljemalt kahe (2 ) kuu jooksul pärast kliendi teavitamist töö valmimisest kokkulepitud kontaktnumbril- ja/või aadressil, loetakse, et klient loovutab seadme omandiõiguse tasuta müüjale ja müüjal on õigus käsutada kliendi seadet, sh võõrandada see tehtud töö, kulutatud varuosade, hoiukulude jm  kulude katteks.

Garantii ei kehti juhul, kui:

 • Masinat kasutatakse mitteotstarbeliselt ja vääralt.
 • Antud masinale/seadmele on tekitatud mehaanilisi vigastusi.
 • Kodumasinad on valesti, asjatundmatult ja ebaprofessionaalselt ühendatud voolu-, vee-, kanalisatsioonivõrku jne.
 • Toote kasutusel on vooluvõrgus esinenud voolukatkestusi ja madalpingeid, mis on tekitanud masinale kahjustusi.
 • Pesumasina programminupp on rikutud selle keeramisega vastupäeva suunas.
 • Pesumasin on pesuga ülekoormatud.
 • Pesumasina ja -kuivati filtrid on puhastamata (pumba, sisselaskeklapi, ebemefiltrid jne).
 • Masinates on kasutatud neile mittevastavaid keemiatooteid ja/või neid on valesti doseeritud.
 • Lülititesse või muudesse elektrilistesse detailidesse on sattunud vedelik.
 • Elektripliidi keeduplaate on ülekuumutatud, kasutatud on ebasobilikke keedunõusid või panne, ebasobivaid puhastusvahendeid jne.
 • Sügavkülmik on jäetud pikaajaliselt tööle sundrežiimile (soovitavalt mitte üle 24 h järjest).
 • Külmikut on hoitud niiskes ruumis, mille tagajärjel rikneb käivitusrelee.
 • Külmikut on lühikese aja (15 min) jooksul korduvalt vooluvõrku sisse ja välja lülitatud.
 • Jahutuskappi või sügavkülmikusse on asetatud jahutamata tooteid rohkem kui 3 kg korraga.
 • Külmseade on sisse lülitatud koheselt peale transporti (minimaalne normaalses asendis seismise aeg enne sisselülitamist on 3 tundi).
 • Masinat transporditakse ostja poolt tema liiklusvahendiga valesti ja ebaprofessionaalselt ning selle käigus põhjustatakse masina(te)le ja/või transpordivahendile kahjustusi/rikkeid.
 • Ostja võtab kõik vastutused enda kanda seoses nii sõiduki kui ka toote rikkumisega.

Järgnevad vead ja defektid ei kuulu garantii juhtumi alla:

 • Kui äravooluvoolik on valesti paigaldatud
 • Masina ülekoormamine mille tagajärjel veorihm puruneb või jookseb rihmarattalt maha.
 • Valesti transporditud toode. (transportida võib ainult püsti asendis, kui müüja poolt ei ole antud muid soovitusi) 
 • Veekraani mitte avamine või muu veevarustuse viga mis ei ole tingitud müüjast.
 • Ukse / luugi linkide või konksude purunemise puhul selleks õige momendi mitte ära ootamise tagajärjel. 
 • Trummli ja paagi vahele on jäänud: pesu, kruvid, hambatikud, rinnahoidja traadid, rahad ja muud võõrkehad.
 • Rikkevoolukaitsme või automaadi valesti valitud võimsus.
 • Masina kasutamine kõrgendatud niiskusega ruumides N: saun, dušširuum, kelder, garaaz jms.
 • Masina mitte maandamine ettenähud viisil, mille tagajärjel annab kere elektrit.
 • Kui toote kallal on kasutatud füüsilist jõudu või on mõnel muul viisil mehhaaniliselt vigastatud. 
 • Ummistunud kanalisatsioon, äravool või avamata sifoon.
 • Mitteoskuslik programmi kasutamine N: start nupu mitte sisse lülitamine.
 • Voolukatkestused: defektne pistikupesa, pikendusjuhe ja muud voolujuhid. 
 • Pealtlaetavate masinate puhul mitte korrektselt suletud trummli luugid mille tagajärjel jääb pesu trummli ja paagi vahele või puruneb trummel. 
 • Kaeluskummi lõhkumine.
 • Pesumasin-kuivati kasutamine ainult kuivatina ilma vett ühendamatta (jahutus toimub veega)
 • Pestes jalatseid, pesu-moppe, patju, tekke või muid raskeid esemeid mille tagajärjel lõhutakse flansid, trummliristid, trummli labad, amordid.
 • Masina kasutamine valesti looditud, reguleeritud või ebatatasasel pinnal mille tagajärjel on toode kahjustatud.
 • Mehhaanilise programmkella keeramine vastupäeva, mille tagajärjel on programmkella vigastatud.

Valeväljakutse:

 • Vale väljakutse ja kliendi enda poolt tekitatud vigastuste puhul garantii ajal tuleb maksta väljakutse eest ning ka varuosade ja tehtud töö eest. Kui antud olukorras klient keeldub maksmast omab hooldaja ühepoolset õigust garantii aja lõpetamiseks.
 • Juhul, kui klient ei ole kokkulepitud ajaks kohal, meistrile ei võimaldata juurdepääsu masinale jne, on väljakutse tasuline vastavalt kehtivale hinnakirjale (al 16 EUR).