Müügitingimused

1. Üldtingimused

1.1. Triinu.ee e-pood müüb kasutatud kodumasinaid.

1.2. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressil triinu.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi E-pood) omaniku Kodutehnika Market OÜ (edaspidi Müüja) vahel seoses E-poest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Müüja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Müüja annab muudatustest teada internetileheküljel triinu.ee. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

1.4. Müüja andmed:
Kodutehnika Market OÜ
Padriku tee 9/1-5
Tallinn
11912
Reg. nr. 14034712 
Telefon +372 55 09 000
Email: info@triinu.ee

2. Hinnad

2.1. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes.

3. Tooted

3.1. E-poes kuvatavad Tooted on reeglina laos/müüja kauplustes olemas. Nimetatud Toodete saadavust ei tagata, kuna see võib olla ekslik seoses võimalike tehniliste probleemidega programmides.

3.2. Juhul, kui Klient esitab tellimuse, kuid ilmneb, et antud Toode Müüjal puudub, ei ole E-poel võimalik antud tellimust täita. Antud juhul tagastatakse Kliendile kogu ostusumma kohe peale toote puudumise selgumist.

4. Ostu sooritamine

4.1. Klient valib E-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa ostukorvi”.

4.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb Kliendil liikuda Ostukorvi lehele: menüüribal ostukorvi ikoonile klikkida, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele.

4.3. Pärast nõutud andmete sisestamist ja andmete õigsuse kontrollimist kinnitab Klient tellimuse klikkides „Kinnita Tellimus“. Peale antud tegevust on tellimus kinnitatud ja müüjale edastatud.

4.4. Klient tasub Toote eest koheselt internetipanga pangalingi vahendusel ning kinnitab Müüjale makse klikkides nupul “Tagasi kaupmehe juurde”.

4.5. Pärast Toote eest tasumist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.

4.6. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

4.7. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

4.8. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tekib kahtlus Müüjale esitatud andmete õigsuses ja headele tavadele mittevastava käitumise puhul.

5. Makseviisid

5.1. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil.

5.2. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda teenusepakkuja Maksekeskus AS turvalises maksekeskkonnas.

5.3. Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele.

6. Kohaletoimetamine

6.1. Kaubad pannakse teele hiljemalt 2 päeva jooksul alates makse laekumisest (reeglina kulub makse laekumiseks 1-2 tööpäeva). Kaubad pakendatakse kaupluses mis asub Vesse 3, Tallinn ning postitatakse valitud aadressile. Kliendil tooted toimetatakse kohale JETPAK'i Transport teenusega

6.2. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja toodete väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud tootest teatada koheselt kauplusele tel: 55 09 000, e-mail: info@triinu.ee. Vigastatud toote puhul lepitakse Tellijaga kokku hüvituse viis.

6.3. Kõik kättetoimetamise ajad on indikatiivsed ning võivad sõltuda asjaoludest, mis ei ole Kodutehnika Market OÜ määratleda. Me ei vastuta hilinemiste eest, mis on tingitud kohaletoimetamist korraldava kanali protsessidest või muudest kolmandatest osapooltest sõltuvatest asjaoludest.

7. Vastutus

7.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.

7.3. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

8. Kasutamistingimused ja nende muutmine

8.1. Ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.

8.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

8.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

8.4. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud Toote hind ekslik.

9. Kauba tagastamine

9.1. Kliendil on õigus vahetada kättesaadud kaup sama hinnaväärtusega muu toote vastu või mittesobivuse korral kaup tagastada - 14 päeva jooksul.

9.2. Tellimuse tagastamise korral peab tellija esitama tagastamise põhjuse. Kõik tagastamisega seotud kulud jäävad tellija kanda. Kui kaubal esineb puudusi, mis on tekkinud kauba valest käsitlemisest, siis kaupa tagasi ei võeta.

9.3. Kauba peab tagastama originaalpakendis, teavitades meid sellest eelnevalt e-maili teel info@triinu.ee. Palun kirjutage meile toote kood, kauba nimetus ja ostuhind. Lisada ka tagastamise põhjus. Võtame Teiega koheselt ühendust, et leppida kokku tagastuse vorm. Saatmiskulud tagastuse korral tasub ostja.

9.4. Raha tagastamine toimub esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba meieni jõudmisest. Kanname Teie poolt tasutud summa samale arvelduskontole, millelt tasumine toimus.

9.5. Tagastatav toode peab olema puhas, originaalpakendis ja komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid, transpordipoldid, pakendamisel kasutatud materjal jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted). Juhul kui originaalpakend ei ole selle iseärasuste tõttu taastatav, siis peab toode olema pakendatud transpordiks sobival viisil, tagades toote säilimise. Võite võtta meiega ühendust ja proovime leida Teie probleemile rahuldava lahenduse.

10. Kaebuste esitamine

10.1. Kui tellitud toodetel esineb puudusi, on tellijal õigus esitada E-poele kaebus. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kaheteistkümne tunni jooksul peale puuduse tuvastamist.

10.2. Kaebused lahendatakse kümne tööpäeva jooksul, alates kaebuse laekumisest ning lahendamise aluseks on tellimust kinnitavad dokumendid.

10.3. Kaebust ei lahendata, kui E-pood tuvastab kaubal puudused, mis on tekkinud tellija süül.

10.4. Kokkuleppele mittejõudmise korral on Kliendil õigus pöörduda vaidlusi lahendavate institutsioonide poole.

11. Muud tingimused

11.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

11.2. Kui Müüja on keeldunud Klinedi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.